The Room

DYFODOL A GRËIR O WALLGOFRWYDD RHITHWIR. TAITH RITHWIR THEATR GERDD RYNGWEITHIOL.

Wedi’i greu o ganlyniad i’n prosiect Sioeau Cerdd Cwta, mae hwn yn gydweithrediad newydd rhwng Francois Pandolfo a Jason Phillips, dan gyfarwyddyd Angharad Lee. Ein haelod cyswllt creadigol, Joanne Thomas, sy’n chwarae rhan Y Fenyw.

 

Mewn byd lle mae’n rhaid i ni ddod o hyd i ddulliau o drosgynnu ein bodolaeth ein hunain, sut gallwn ni greu profiad theatraidd sydd o fenyw, ond ar gyfer pawb? Sut y gallwn ni ailfframio’r profiad o gemau cyfrifiadurol i estyn allan i’r menywod yn ein cymunedau, a’u hatgoffa eu bod i gyd yn rhyfeddol?

 

The Room Mae The Room yn gysyniad newydd sbon – taith rithwir theatr gerdd ryngweithiol sy’n gosod cerddoriaeth a llais wrth galon naratif ffilm 360 VR.

 

Bydd y prosiect yn archwilio genre hybrid neu newydd o theatr gerdd o ran adrodd stori, perfformio a chynllun sain, gan ddefnyddio gemau cyfrifiadurol, sgriptio nad yw’n unionlin, a thechnegau a thechnoleg FMV (full motion video).

Mae’r prosiect yn meddu ar y gallu i gipio cynulleidfa sydd mewn cyflwr goddefol, diysgog, gan gau bwlch diymrwymiad a chreu cyflwr o ymgyfranogi bywiog, ynghyd â dewisiadau, ewyllys a chwilfrydedd.

Mae Angharad yn manylu: “Ambell dro, mae undonedd strwythurau yn teimlo’n annioddefol i ni, y bobl greadigol, gan ein gorfodi i fireinio syniadau i weddu i’r amgylchiadau. Dylai symudiad bob amser gael blaenoriaeth ar ffurf, ac mae’r prosiect hwn yn mynegi’r syniad yma’n berffaith i mi. Gadewch i’r symud osod y ffurf.”

 

Mewn partneriaeth gydag Yr Egin, gyda chymorth CCC.

The Room

DYFODOL A GRËIR O WALLGOFRWYDD RHITHWIR. TAITH RITHWIR THEATR GERDD RYNGWEITHIOL.

Wedi’i greu o ganlyniad i’n prosiect Sioeau Cerdd Cwta, mae hwn yn gydweithrediad newydd rhwng Francois Pandolfo a Jason Phillips, dan gyfarwyddyd Angharad Lee. Ein haelod cyswllt creadigol, Joanne Thomas, sy’n chwarae rhan Y Fenyw.

 

Mewn byd lle mae’n rhaid i ni ddod o hyd i ddulliau o drosgynnu ein bodolaeth ein hunain, sut gallwn ni greu profiad theatraidd sydd o fenyw, ond ar gyfer pawb? Sut y gallwn ni ailfframio’r profiad o gemau cyfrifiadurol i estyn allan i’r menywod yn ein cymunedau, a’u hatgoffa eu bod i gyd yn rhyfeddol?

 

The Room Mae The Room yn gysyniad newydd sbon – taith rithwir theatr gerdd ryngweithiol sy’n gosod cerddoriaeth a llais wrth galon naratif ffilm 360 VR.

 

Bydd y prosiect yn archwilio genre hybrid neu newydd o theatr gerdd o ran adrodd stori, perfformio a chynllun sain, gan ddefnyddio gemau cyfrifiadurol, sgriptio nad yw’n unionlin, a thechnegau a thechnoleg FMV (full motion video).

Mae’r prosiect yn meddu ar y gallu i gipio cynulleidfa sydd mewn cyflwr goddefol, diysgog, gan gau bwlch diymrwymiad a chreu cyflwr o ymgyfranogi bywiog, ynghyd â dewisiadau, ewyllys a chwilfrydedd.

Mae Angharad yn manylu: “Ambell dro, mae undonedd strwythurau yn teimlo’n annioddefol i ni, y bobl greadigol, gan ein gorfodi i fireinio syniadau i weddu i’r amgylchiadau. Dylai symudiad bob amser gael blaenoriaeth ar ffurf, ac mae’r prosiect hwn yn mynegi’r syniad yma’n berffaith i mi. Gadewch i’r symud osod y ffurf.”

 

Mewn partneriaeth gydag Yr Egin, gyda chymorth CCC.

CY
Skip to content