Colectif Queerway Collective 

18+? Ymunwch â'n casgliad

Balch iawn i fod yn cefnogi'r Colectif QueerWay sydd yn cwrdd yn Y Factory, Porth, Rhondda Cynon Taf.

 

Os ydych chi'n 18+, Cwiar yn gynghreiriad, person creadigol, neu rywun sy'n hoffi sgwrsio, dewch i ddweud helo.

 

Wrth i ni ddatblygu ein cynhyrchaid QueerWay, daeth hi'n amlwg bod angen mwy o lefydd diogel o fewn Rhondda Cynon Taf i bobl Cwiar a phobl greadigol i gwrdd, sgwrsio, creu, neu hongian mas am ychydig oriau.

 

Felly, dyma ni!!!!

 

Mae'n amgylchedd diogel, cefnogol a chreadigol, gyda llawer o bobl yn troi lan i sgwrsio ac yn rhoi cyfle i chi greu os ydych yn dymuno.

 

Rhestrir yr holl sesiynau ar gyfer 2022 ar y ddelwedd i'r dde.

Mae gweddill y cyfarfodydd fel a ganlyn:.

 

-Hydref 18 am 7pm, yn Y Factori, Porth

Tachwedd 8 am 7pm yn Y Factori, Porth.

Tachwedd 22 am 7pm yn Y Factori, Porth

Rhagfyr 6 am 7pm yn Y Factori, Porth

 

Cyfeiriad:

Stiwdio Sparc, The Factory, Jenkins Street, Porth, CF39 9NN

 

Jest trowch lan, neu ebostiwch Hannah Lad↵

CY
Skip to content