Seiren sɪŋɡə

CYLCH O GANEUON YN ARCHWILIO’R HER O FOD YN FAM SENGL, DOSBARTH GWEITHIOL

Cylch o ganeuon yn archwilio’r her o fod yn fam sengl, dosbarth gweithiol, drwy gydol 2020 a 2021, mae’r darn newydd hwn o waith yn rhoi ffenest i ni ar fywydau’r arwresau di-glod hynny sy’n ymdopi o ddydd i ddydd heb gwyno.

Gwnaed yn bosibl trwy gymorth Cyngor Celfyddydau Cymru.


CY
Skip to content