Lasso the Moon

BENTHYG DROS AMSER BYR YW POPETH A GEIR YN Y BYD HWN

Stori hudolus ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc, yn cael ei hadrodd yn Gymraeg, IAP/BSL a Saesneg.

 

Mae Lleucu’n penderfynu nad oes ganddi ddewis ond cadw’r diwrnod hwn yn union fel y mae, am byth. Mae’n ddydd ei phen-blwydd. Y diwrnod perffaith. Mae hi’n syllu ar y golau perffaith sy’n tywynnu’n ddisglair ar ei syniad newydd sbon, yn cydio yn ei rhaffau sgipio newydd, eu clymu gyda’i gilydd a’u taflu fel lasŵ o gwmpas y lleuad. Hwn fydd ei phen blwydd diddiwedd.

 

Archwiliad o sut y gall gweithredoedd un person benderfynu canlyniad amgylchiadau a bywydau cynifer o bobl.

Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer y syniad hwn o’r hen ddihareb Gymraeg, ‘Benthyg dros amser byr yw popeth a geir yn y byd hwn’.

 

Writers – Angharad Lee ac DL Williams

Cyfarwyddwr - Angharad Lee

Cynllunydd / Cydweithredwr –  Becky Davies

Perfformiwr – Raffie Julien

 

We are survivors of immeasurable events,

Flung upon some reach of land,

Small, wet miracles without instructions,

Only the imperative of change. 

By Rebecca Elson

CY
Skip to content