(10 Minute Musicals)

Leeway yn The Other Room Prosiect 1

The Room

JASON PHILLIPS / FRANCOIS PANDOLFO

Joanne Thomas: Canwr / Cydweithredwr

Menyw 40 oed. Ffantasi neu ddwy. Ystafell dywyll. Beth allai fynd o’i le?

Maint y cast: 1 fenyw (soprano/mezzo soprano)

Cynulleidfa darged: 13 +

Adnoddau: Mae trac cefndir, sgôr lleisiol a libretto ar gael

Shelf Life

LLINOS MAI / KIZZY CRAWFORD / DEAN YEHNELL

Aled Powys Williams: Canwr

Mae Shelf Life yn rhoi mewnwelediad direidus i fyd un o’n gweithwyr rheng-flaen, ac yn ein hatgoffa’n gynnes y gellir colli ac ennill cariad yn unrhyw eil.

Maint y cast: 1 gwryw neu 1 fenyw

Cynulleidfa darged: Pob oedran

Adnoddau: Mae sgôr ar gael

DEWIS DASHA

BRANWEN DAVIES / ANGHARAD JENKINS

Caitlin McKee: Canwr / Perfformiwr

Archwiliad Cymraeg gan un fenyw o deimlo nad yw hi’n perthyn yn unman ac yn ansicr pa ddewisiadau i’w gwneud.

Maint y cast: :1

Adnoddau: Does dim byd ar gael ar hyn o bryd

Beautiful

NICOLA REYNOLDS / PATRICK STEED / CHRISTOPHER YOUNG

Emma Hickey: Canwr / Cydweithredwr

Pan fo perthynas yn chwalu’n chwilfriw, y dasg anoddaf weithiau yw gollwng gafael ar y darnau bach olaf hynny.

Maint y cast: 1 fenyw (soprano/mezzo soprano)

Cynulleidfa darged: 12 +

Adnoddau: Mae sgôr a thrac cefndir ar gael

CY
Skip to content