Leeway Productions is dedicated to inspiring creativity and curiosity,  working solely in and around musical theatre.

Based in Porth, in the beautiful South Wales Valleys, we want to see culture as the bedrock of our flourishing communities. We use artist-led practice to challenge traditional forms of music theatre and inspire creatives to collaborate on fresh ideas which give voice to the stories at the heart of our communities.

We are a company who is diversity confident and put access at the artistic heart of our productions, whilst always striving for artistic excellence and to allow the spirit of our communities to sing. Our flagship production of ‘The Last 5 Years’ broke new ground in inclusivity for musical theatre, placing Deaf creatives and audiences at the heart of the production. Read more about it here.

We are a company who is diversity confident and put access at the artistic heart of our productions, whilst always striving for artistic excellence and to allow the spirit of our communities to sing. Our flagship production of ‘The Last 5 Years’ broke new ground in inclusivity for musical theatre, placing Deaf creatives and audiences at the heart of the production. Read more about it here.

Cylchlythyr
Leeway 10 Pod

MAE LEEWAY 10POD YN GYFRES O BODLEDIADAU SY’N FFOCYSU AR FAES Y THEATR GERDD YNG NGHYMRU – EI ORFFENNOL, EI BRESENNOL A’I DDYFODOL

Mae’r Gyfres Gyntaf yn cynnwys wyth pennod sy’n cyfweld awduron, cyfansoddwyr a pherfformwyr sydd wedi cymryd rhan yn ein prosiectau Sioeau Cerdd Cwta. Mae pob pennod yn cynnwys sgyrsiau rhwng Angharad Lee, cyfarwyddwr artistig Cynyrchiadau Leeway, a Luke Hereford, artist cyswllt, ynghyd â thîm o awduron-gyfansoddwyr a pherfformwyr sydd wedi cymryd rhan yn y Sioeau Cerdd Cwta ers dechreuad y prosiect yn 2016.


Bydd Cyfres 2 yn dod yn fuan! Yn ein hail gyfres bydd Luke, Angharad a gwesteion arbennig yn sgwrsio â gweithwyr proffesiynol ym maes Theatr Gerdd o bob rhan o Gymru am ein tirlun Theatr Gerdd ni ein hunain, am rai o’r cynyrchiadau mwyaf cyffrous i ddod o Gymru yn y blynyddoedd diwethaf a beth, efallai, fydd gan y dyfodol i’w gynnig.


Search Leeway 10 Pod on your usual streaming service, visit amam.cymru or watch the captions visual podcast on our Youtube channel. 

CY
Skip to content