Sirens

NOSON HYFRYD O GÂN YN HYRWYDDO LLAIS Y FENYW.

Roedd Sirens yn ddathliad o ysgrifennu newydd, o gydweithrediadau ac o syniadau newydd sbon, ac yn ddathliad o lawer o’r artistiaid roedd Leeway yn gweithio gyda nhw ar y pryd.

Digwyddiad ‘talwch fel y mynnwch’ oedd hwn, ar y cyd â Chanolfan Mileniwm Cymru, lle yr anogwyd cynulleidfaoedd i ddod â’u padiau braslunio, pensiliau neu sialciau, a gwahoddwyd pawb i ymateb i’r hyn roedden nhw’n ei glywed wrth i’r noson fynd yn ei blaen. (Doedd tynnu llun a braslunio ddim yn orfodol, ond yn cael eu hannog.)

 

Artistiaid:

Melanie Stevens | Adam Print | Jude Thoburn-Price | Cherelle Crocker | Ellis | Rufus Mufasa | James Minas | Kate Elis | Emma Hickey | Phyl Griffiths | Robert Smith | Dan Nichols | Angie | Myah Freeman | Celyn Cartwright | Francesca Dimech | Sophie Lewis

CY
Skip to content