QueerWay

CYLCH O GANEUON YN DATHLU BYWYD QUEER YNG NGHWM RHONDDA.

Bydd Luke Hereford, ein haelod cyswllt creadigol, yn holi beth yw Hunaniaeth Queer i bobl Cymru, a beth yw ystyr queer i bobl yng nghwm Rhondda. Byddwn yn gweithio gydag ystod amrywiol o bobl i rannu eu syniadau, eu straeon a’u syniadau, gan ysbrydoli a gosod sylfaen i gylch hyfryd o ganeuon. Wrth gefnogi gwneuthurwyr theatr sy’n queer, byddwn yn archwilio straeon cuddiedig ac agweddau tuag at fod yn Queer, gan roi llais i unigolion disglair a chanddynt stori gyfoethog i’w hadrodd.

Cyfarwyddwr: Luke Hereford

Cyfansoddwr Geraint Owen

Geiriau : Gair am Air

 

Capsiynau fideo ar YouTube 

Diolch yn fawr i Carne Trust am gefnogi Hannah Ladd i weithio gyda ni fel is-gyfarwyddwr fel rhan o'n ymrwymiad i gefnogi artistiaid lleol.
CY
Skip to content