QueerWay

CYLCH O GANEUON YN DATHLU BYWYD CWIAR YNG NGHWM RHONDDA.

QueerWay Cylch o ganeuon gyfoes wreiddiol fywiog sy'n dathlu penderfyniad pobl LHDTC+ i fyw gyda a chofleidio'r ethos o "I Am What I Am".

 

Straeon bywyd eneidiol a theimladwy o Rhondda Cynon Taf sydd wrth galon QueerWay

 

Dathliad hwyliog o bobl Cwiar Rhondda Cynon Taf.

 

Wedi'i ysbrydoli gan straeon bywyd pobl LHDTC+, mae QueerWay yn archwilio sialensau a dathliadau bywyd: yr 'heriau' o drefnu Rhondda Pride, dod allan, dod o hyd i gariad lesbiaidd yn eich 50au a chariad mam tuag at ei phlentyn Traws...

“Shall I call you Michael now?” “Yes, please.” “Ok, no problem, and please bear with
me as I make mistakes along the way, but please know…I love you anyway.”

 

Mae'r caneuon yn symud yn ddiymdrech o'r ingol i ddoniolwch llwyr.

 

Ymgollwch eich hun yn llawenydd Anthem, 'mega mix' o gerddoriaeth sy'n llawn Judy Garland, Madonna, the Village People, Kylie a Lizzo (a llawer mwy). Fe glywch chi bob cân sydd wedi ei ddawnsio iddi mewn clwb nos, wedi'i ganu mewn bariau karaoke a sydd wedi dioddef bach o lip-sync yn ein cartrefu.

 

Dewch (allan) a mwynhewch noson o lawenydd.

 

Wedi'i gyfansoddi gan Geraint Owen.

Dan gyfarwyddyd Luke Hereford, gyda cherddoriaeth ychwanegol gan Branwen Munn.

 

Cynhyrchwyd gan Cynyrchiadau Leeway, gyda chefnogaeth Theatrau Rhondda Cynon Taf a Canolfan Mileniwm Cymru.

 

Dyddiadau: 

--Chwefror 3ydd- 4ydd  Canolfan Mileniwm Cymru

Tocynnauhttps://www.wmc.org.uk/en/whats-on/2023/queerway

 //

--7 Chwefror: Pafiliwn y Grand, Porthcawl

//


--9 Chwefror : Y Factori, Porth

//

--10 Chwefror: Theatr Soar, Merthyr

//

-- 14 Chwefror : Theatr Ffwrnes, Llanelli (Stiwdio)

 


Capsiynnau ar gael ar YouTube


Every performance will be BSL interpreted by the fabulous Sami Dunn.

Diolch i Ymddiriedolaeth Carne am gefnogi Hannah Lad wrth iddi arwain ar ein 'QueerWay Collective'fel rhan o'n hymrwymiad i gefnogi pobl greadigol lleol ar ddechrau eu gyrfa. Mwy o wybodaeth am y casgliad yma:
CY
Skip to content