QueerWay

CYLCH O GANEUON YN DATHLU BYWYD QUEER YNG NGHWM RHONDDA.

“A clawdd is a hill or a ditch or a dyke”

 

mae Queerway. Cymanfa sy’n dathlu hunaniaeth sequins a chymunedau Cwiar Rhondda Cynon Taf.

 

Pwy yw pobl Cwiar Rhondda Cynon Taf? Sut maen nhw'n dathlu eu hunaniaeth? Beth mae bod Cwiar yn golygu iddyn nhw?

 

mae Queerway Sioe gerdd newydd, sy'n archwilio bywydau unigolion Cwiar yn Rhondda Cynon Taf. Cylch o ganeuon gwreiddiol, wedi'i adeiladu o gyfres o gyfweliadau gyda phobl Cwiar o, ac sy'n byw yn y Cymoedd..

 

“Shall I call you Michael now?” “Yes please.” “Ok, no problem, and please bear with me as I make mistakes along the way, but please know…I love you anyway”

 

Wedi'i gyfansoddi gan Geraint Owen, dan gyfarwyddyd Luke Hereford, gyda cherddoriaeth ychwanegol gan Branwen Munn, mae Queerway yn addo bod yn mewnwelediad hwyliog i fywydau pobl Cwiar yng Nghymru.

 

Cynhyrchwyd gan Cynyrchiadau Leeway, gyda chefnogaeth Theatrau Rhondda Cynon Taf a Canolfan Mileniwm Cymru.

 

Dyddiadau: 

Hydref 28 & 29: Gwyl Llais, Canolfan Mileniwm Cymru

Tachwedd 3 & 4 : The Factory, Porth

Tachwedd 5 : Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

 

Capsiynau fideo ar YouTube 

Diolch yn fawr i Carne Trust am gefnogi Hannah Ladd i weithio gyda ni fel is-gyfarwyddwr fel rhan o'n ymrwymiad i gefnogi artistiaid lleol.
CY
Skip to content