Leeway yn croesawi aelod creadigol newydd i'r tîm

Mae'n bleser gennym groesawu Steffan Wilson-Jones i deulu Leeway

 

Mae Steffan yn gynhyrchydd gyrfa cynnar ac rydym wrth ein bodd o fod yn ei gefnogi wrth iddo barhau â'i daith ac yn gwybod y bydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ni fel cwmni

 

Edrychwn ymlaen at feithrin perthynas a bwrw ymlaen â dyheadau'r cwmni gyda unigolyn creadigol gwych wrth ein hochr ni. 

 

Neges gan Steffan:

 

Steffan ydw i a dwi'n gynhyrchydd ac yn ysgrifennwr. Wedi graddio llynedd, dwi'n edrych ymlaen i gyd-weithio gyda Cynyrchiadau Leeway wrth i mi gychwyn ar fy nhaith yn y diwydiant. Dwi methu aros i gychwyn gweithio mewn cwmni sydd mor arloesol yma yng Nghymru!'

 

Gwnaed y rôl hon yn bosibl gan Gyngor Celfyddydau Cymru 

CY
Skip to content